Trang nhất » Danh sách liệt sỹ » Danh sách liệt sĩ yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Danh sách liệt sĩ yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (phần 10)

Thứ tư - 10/06/2015 14:44
 

2251

Đoàn Công Thực

Thanh Giang, Gia Lộc, Hải Hưng

 

18-08-1972

,H.Hưng,8,132

2252

Bùi Quang Tiến

Phúc Thành, Hưng Yên, Hải Hưng

1948

12/2/1971

,H.Hưng,3,47

2253

Bùi Quang Tiến

Phúc Thành, Kinh Môn, Hải Hưng

1948

12/2/1971

,H.Hưng,2,30

2254

Nguyễn Đức Tiến

An Phú, Kinh Môn, Hải Hưng

1936

28-05-1968

,H.Hưng,4,65

2255

Phạm Tất Tiến

Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hải Hưng

1949

22-02-1971

,H.Hưng,3,51

2256

Nguyễn Viết Tiến

Mễ Sở, Văn Giang, Hải Hưng

 

17-04-1972

,H.Hưng,9,146

2257

Lê A Tiệm

Đông Minh, Khoái Châu, Hải Hưng

1938

18-06-1968

,H.Hưng,3,41

2258

Nguyễn Văn Tiệp

Quang Trung, Kinh Môn, Hải Hưng

1954

17-08-1972

,H.Hưng,8,124

2259

Nguyễn Văn Tỉnh

Tân Dân, Chí Linh, Hải Hưng

1953

16-09-1972

,H.Hưng,10,162

2260

Phạm Văn Tía

Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Hưng

1947

14-04-1972

,H.Hưng,1,3

2261

Lê Thanh Tịnh

Vĩnh Phúc, Văn Giang, Hải Hưng

1949

24-04-1972

,H.Hưng,6,90

2262

Hoàng Văn Toàn

Số 224 Lê Lợi, Hưng Yên, Hải Hưng

1951

21-09-1972

,H.Hưng,6,87

2263

Bùi Phúc Toàn

Việt Hoà, Bình Giang, Hải Hưng

 

16-04-1972

,H.Hưng,7,111

2264

Trịnh Xuân Trình

Tịnh Tiến, Yên Mỹ, Hải Hưng

1939

25-11-1972

,H.Hưng,8,130

2265

Trịnh Xuân Trịnh

Tô Hiệu, Mỹ Hào, Hải Hưng

1949

13-03-1971

,H.Hưng,4,59

2266

Nguyễn Quang Trung

Thượng Vũ, Kim Thành, Hải Hưng

1950

23-09-1972

,H.Hưng,8,129

2267

Nguyễn Quang Trung

Thượng Vũ, Kim Thành, Hải Hưng

 

23-09-1972

,H.Hưng,12,190

2268

Hà Văn Trực

Văn Xá, ái Quốc, Nam Sách, Hải Hưng

1952

10/6/1972

,H.Hưng,6,93

2269

Dương Quốc Tuấn

Gia Đông, Kim Thành, Hải Hưng

1954

9/9/1972

,H.Hưng,12,195

2270

Nguyễn Xuân Tuệ

Thái Học, Chí Linh, Hải Hưng

1952

1/4/1972

,Hà Nam Ninh,16,211

2271

Trần Văn Tuyển

Thắng Lợi, Văn Giang, Hải Hưng

1940

15-03-1971

,H.Hưng,4,63

2272

Bùi Quang Tùng

Hiệp Hoà, Kinh Môn, Hải Hưng

 

17-08-1972

,H.Hưng,7,101

2273

Võ Hồng Tư

Quang Trung, Ân Thi, Hải Hưng

 

20-08-1972

,H.Hưng,5,72

2274

Lý Văn Tư

Bắc An, Chí Linh, Hải Hưng

1954

--

,H.Hưng,14,227

2275

Phạm Văn Tường

Phan Chu Trinh, Ân Thi, Hải Hưng

1937

28-05-1968

,H.Hưng,3,50

2276

Nguyễn Duy Tường

Chí Minh, Chí Linh, Hải Hưng

1949

1/9/1972

,H.Hưng,12,186

2277

Trần Đức Tứ

Trần Hưng Đạo, Hưng Yên, Hải Hưng

 

5/4/1972

,H.Hưng,5,71

2278

Nguyễn Văn Tý

Kim Ngưu, Khoái Châu, Hải Hưng

1943

15-06-1968

,H.Hưng,3,39

2279

Nguyễn Đức Uyên

Phú Công, Ninh Giang, Hải Hưng

 

20-03-1971

,H.Hưng,4,57

2280

Lê Văn Uyển

Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hải Hưng

1954

25-01-1973

,H.Hưng,14,229

2281

Lê Văn Văn

Tân Trào, Thanh Niệm, Hải Hưng

 

2/12/1972

,H.Hưng,7,104

2282

Lê Văn Văn

Tân Trào, Thanh Niệm, Hải Hưng

1949

2/12/1972

,H.Hưng,10,165

2283

Mạc Như Vân

An Phụ, Kinh Môn, Hải Hưng

1954

8/8/1972

,H.Hưng,1,10

2284

Nguyễn Thanh Vân

Xuân Quang, Văn Giang, Hải Hưng

1938

8/3/1971

,H.Hưng,3,44

2285

Nguyễn Đắc Vân

Thống Nhất, Mỹ Hoà, Hải Hưng

1954

2/5/1972

,H.Hưng,10,153

2286

Nguyễn Văn Viện

Bắc Sơn, Ân Thi, Hải Hưng

1953

16-09-1972

,H.Hưng,9,141

2287

Dư Văn Vinh

Lê Hồng Phong, Mỹ Hoà, Hải Hưng

1948

6/6/1968

,H.Hưng,4,61

2288

Nguyễn Đăng Vọ

Thượng Quang, Kinh Môn, Hải Hưng

1949

7/3/1971

,H.Hưng,2,21

2289

Nguyễn Đức Vũ

An Thuỵ, Kinh Môn, Hải Hưng

1948

29-04-1972

,H.Hưng,1,5

2290

Nguyễn Văn Vỹ

Phương Đạt, Nam   Sách, Hải Hưng

1953

6/8/1972

,H.Hưng,11,69

2291

Nguyễn Văn Vỹ

Thành Công, Khoái Châu, Hải Hưng

1944

15-04-1972

,H.Hưng,1,15

2292

Nguyễn Văn Xế

Hiếu Thành, Kinh Môn, Hải Hưng

1948

21-04-1971

,H.Hưng,9,143

2293

Nguyễn Công Xoa

Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hải Hưng

1950

15-01-1972

,H.Hưng,1,13

2294

Nguyễn Văn Y

Minh Châu, Yên Mỹ, Hải Hưng

1935

22-02-1971

,H.Hưng,14,225

2295

Trần Văn Tích

Kiến xương, Đô Lương, Nghệ Tĩnh

1953

8/2/1972

,H.Hưng,10,152

2296

Phương Văn  Mùi

Liên Phương, Tiến Lữ, Hưng Yên

 

--

,H.Hưng,14,222

2297

Phạm Văn Hiệu

Giang hùng, Ninh giang, Hải Hưng

1943

16-02-1970

,H.Hưng,15,236

2298

Phan Văn An

Lê Hồng, Thanh Niệm, Hải Hưng

1954

14-09-1972

,H.Hưng,14,220

2299

Đàm Văn áng

Trung Kiên, Văn Lâm, Hải Hưng

1938

8/8/1972

,H.Hưng,8,118

2300

Lê Văn Bùi

Tiên Tiến, Thanh Hà, Hải Hưng

1952

20-01-1972

,H.Hưng,14,221

2301

Nguyễn Văn Ba

Hoàng Văn Thụ, Ân Thi, Hải Hưng

 

12/4/1972

,H.Hưng,14,224

2302

Phạm Trọng Bàng

An Thanh, Tứ Kỳ, Hải Hưng

1938

16-03-1971

,H.Hưng,12,202

2303

Nguyễn Xuân Bách

Minh Hải, Văn Lâm, Hải Hưng

1949

1/4/1971

,H.Hưng,6,99

2304

Bùi Quý Báo

Đức Hợp, Kim Đồng, Hải Hưng

1953

10/9/1972

,H.Hưng,11,173

2305

Nguyễn Văn Bát

Cộng Hoà, Hưng Yên, Hải Hưng

 

25-09-1972

,H.Hưng,5,69

2306

Nguyễn Thế Bằng

Đoàn Đào, Phú Cử, Hải Hưng

1953

3/4/1972

,H.Hưng,11,180

2307

Võ Văn Bắc

Hải Dương, Bình Giang, Hải Hưng

 

28-06-1964

,H.Hưng,14,233

2308

Nguyễn Văn Bảy

Thanh Khê, Thanh Hà, Hải Hưng

1954

2/8/1972

,H.Hưng,13,215

2309

Nguyễn Bá Bẽ

Tuấn Hưng, Kim Thành, Hải Hưng

 

3/9/1972

,H.Hưng,5,82

2310

Phạm Văn Bền

Nam Trung, Nam Sách, Hải Hưng

 

7/7/1972

,H.Hưng,5,67

2311

Hà Thái Bình

Bắc Sơn, Ân Thi, Hải Hưng

1951

17-07-1972

,H.Hưng,5,75

2312

Trần Hoà Bình

Tân Trào, Ân Thi, Hải Hưng

1954

2/9/1972

,H.Hưng,6,85

2313

Nguyễn Duy Bình

Mạc Thư, Thanh Hà, Hải Hưng

1952

9/9/1972

,H.Hưng,11,185

2314

Nguyễn Duy Bình

Quyết Thắng, Thanh Hà, Hải Hưng

1954

20-07-1972

,Hà Nam Ninh,19,256

2315

Nguyễn Văn Bôn

Hữu Nam, Yên Mỹ, Hải Hưng

1948

22-08-1972

,H.Hưng,13,212

2316

Bùi Văn Bố

Ngũ Hưng, Thanh Niệm, Hải Hưng

 

6/4/1972

,H.Hưng,6,100

2317

Hoàng Xuân Cảnh

Liên Nghĩa, Văn Giang, Hải Hưng

 

2/4/1972

,H.Hưng,1,12

2318

Hoàng Xuân Cảnh

Liên Nghĩa, Văn Giang, Hải Hưng

 

2/5/1972

,H.Hưng,2,33

2319

Đoàn Đình Cân

Đoàn Đào, Phú Cừ, Hải Hưng

 

21-08-1972

,H.Hưng,12,189

2320

Đặng Văn Cầu

Bắc Sơn, Ân Thi, Hải Hưng

1955

20-04-1972

,H.Hưng,6,88

2321

Hoàng Văn Cận

Tân Tiến, Văn Giang, Hải Hưng

 

27-06-1972

,H.Hưng,5,70

2322

Vũ Xuân Cậy

Kim Hưng, Kim Thanh, Hải Hưng

 

8/9/1972

,H.Hưng,8,119

2323

Nguyễn Văn Châm

Tân Trương, Cẩm Giang, Hải Hưng

1949

15-07-1972

,H.Hưng,7,109

2324

Nguyễn Duy Chè

Ngô Quyền, Thanh Niệm, Hải Hưng

1954

3/4/1972

,H.Hưng,11,177

2325

Hà Văn Chiêu

Hoàn Long, Yên Mỹ, Hải Hưng

1942

14-04-1972

,H.Hưng,1,16

2326

Dương Thanh Chiến

Tân Châu, Khoái Châu, Hải Hưng

1952

15-06-1972

,H.Hưng,8,121

2327

Nguyễn Đức Chí

Đô Lương, Ân Thi, Hải Hưng

 

10/9/1972

,H.Hưng,7,110

2328

Đinh Văn Chuyên

Phùng Hưng, Khoái Chấu, Hải Hưng

1946

19-03-1971

,H.Hưng,3,43

2329

Hoàng Ngọc Chúc

Lạc Hồng, Văn Long, Hải Hưng

 

16-08-1972

,H.Hưng,9,137

2330

Hà Khắc Chút

Hoàng Long, Yên Mỹ, Hải Hưng

1947

27-02-1971

,H.Hưng,3,45

2331

Đoàn Hồng Công

Yết Kiêu, Gia Lộc, Hải Hưng

1945

18-06-1972

,H.Hưng,2,19

2332

Trần Văn Công

Cương Chính, Tiến Lữ, Hải Hưng

1955

25-05-1972

,H.Hưng,11,181

2333

Phạm Văn Cổng

Hoàng Diệu, Mỹ Hào, Hải Hưng

1946

3/3/1971

,H.Hưng,4,64

2334

Nguyễn Văn Cơ

Chương Mỹ, Kim Thành, Hải Hưng

1952

15-07-1972

,H.Hưng,13,209

2335

Nguyễn Văn Cùng

Minh Khai, Tiến Lữ, Hải Hưng

1940

30-05-1972

,H.Hưng,2,32

2336

Lê Văn Cư

Thanh Cường, Thanh Hà, Hải Hưng

 

--

,H.Hưng,14,231

2337

Tống Thế Cường

Cộng Hoà, Nam Sách, Hải Hưng

1953

11/7/1972

,H.Hưng,5,80

2338

Dương Mạnh Cường

Kiến Quốc, Ninh Giang, Hải Hưng

 

3/9/1972

,H.Hưng,12,193

2339

Vủ Minh Cửu

Hồng Khê, Bình Giang, Hải Hưng

1955

22-05-1972

,H.Hưng,12,197

2340

Nguyễn Công Dân

Nguyễn Trải, Ân Thi, Hải Hưng

1948

4/4/1971

,H.Hưng,8,127

2341

Phạm Đình Dân

Lê Hồng Phong, Mỹ Hào, Hải Hưng

1952

27-10-1972

,H.Hưng,9,150

2342

Nguyễn Trọng Diêu

Chúc Nội, Ân Thi, Hải Hưng

1950

4/9/1972

,H.Hưng,8,128

2343

Nguyễn Văn Diên

Kim Giang, Cẩm Giang, Hải Hưng

1945

13-03-1971

,H.Hưng,2,26

2344

Đoàn Phú Diệt

Tân Tiến, Văn giang, Hải Hưng

1942

26-03-1971

,H.Hưng,8,133

2345

Nguyễn Văn Diệu

Hồng Vân, Ân Thi, Hải Hưng

1952

28-08-1972

,H.Hưng,12,187

2346

Nguyễn Hữu Duật

Nam Hưng, Nam Sách, Hải Hưng

1954

7/7/1972

,H.Hưng,5,81

2347

Nguyễn Ngọc Dung

Thăng Long, Yên Mỹ, Hải Hưng

 

8/9/1972

,H.Hưng,8,120

2348

Nguyễn Văn Dùng

Liên Nghĩa, Văn Giang, Hải Hưng

1954

9/7/1972

,H.Hưng,7,117

2349

Nguyễn Văn Dụ

Trần Phú, Ân Thi, Hải Hưng

 

9/4/1972

,H.Hưng,14,223

2350

Nguyễn Hồng Dụ

Hoàng Tân, Chí Linh, Hải Hưng

1944

3/8/1972

,H.Hưng,11,172

2351

Nguyễn Văn Dưa

Hiệp Hoà, Kinh Môn, Hải Hưng

 

15-04-1972

,H.Hưng,6,97

2352

Nguyễn Văn Đào

Khu 5, Ninh Giang, Hải Hưng

 

6/4/1972

,H.Hưng,7,103

2353

Nguyễn Hồng Đăng

Đông Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Hưng

1942

12/2/1971

,H.Hưng,2,28

2354

Nguyễn Hải Đẳng

Linh Châu, Yên Mỹ, Hải Hưng

 

15-04-1972

,H.Hưng,5,73

2355

Lương Văn Đẫu

Dân Chủ, Yên Mỹ, Hải Hưng

 

1/9/1972

,H.Hưng,10,158

2356

Phạm Như Điều

Hồ Tùng Mậu, Ân Thi, Hải Hưng

 

14-07-1972

,H.Hưng,9,145

2357

Nguyễn Văn Đo

Văn Phú, Văn Giang, Hải Hưng

 

8/4/1972

,H.Hưng,6,86

2358

Bùi Văn Độ

Ngũ Lũng, Thanh Miễn, Hải Hưng

1951

6/4/1972

,H.Hưng,1,2

2359

Nguyễn Tiến Đức

Thanh Lâm, Nam Sách, Hải Hưng

1951

2/7/1972

,H.Hưng,9,140

2360

Nguyễn Anh Đức

Thanh Giang, Thanh Niệm, Hải Hưng

1946

24-08-1972

,H.Hưng,13,214

2361

Phạm Văn Giỏi

Trần Phú, Ân Thi, Hải Hưng

 

10/4/1972

,H.Hưng,7,116

2362

Vũ Văn Giới

Tân Trào, Thanh Niệm, Hải Hưng

1954

21-05-1972

,H.Hưng,6,92

2363

Lê Văn Hà

Phan Chu Trinh, Ân Thi, Hải Hưng

1949

15-09-1972

,H.Hưng,8,125

2364

Lê Văn An

Khánh Thiệu, Yên Khánh, Hà Nam Ninh

 

1/9/1972

,H.N.Ninh,8,109

2365

Trần Văn An

Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh

 

17-09-1972

,H.N.Ninh,7,93

2366

Nguyễn Văn ất

Nghĩa Phong, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh

 

15-08-1972

,H.N.Ninh,5,63

2367

Nguyễn Thế Bao

Tân Đông, Bình Lục, Hà Nam Ninh

1954

31-05-1972

,H.N.Ninh,9,116

2368

Nguyễn Kim Bi

Hải Phong, Hải Hậu, Hà Nam Ninh

1950

--

,H.N.Ninh,12,168

2369

Trần Xuân Bao

Nam Hồng, Nam Ninh, Hà Nam Ninh

 

2/7/1972

,H.N.Ninh,13,169

2370

Nguyễn Văn Bảo

Nhân Thịnh, Lý Nhân, Hà Nam Ninh

 

20-08-1972

,H.N.Ninh,8,105

2371

Nguyễn Văn Báy

Trưc Tuấn, Nam Ninh, Hà Nam Ninh

1947

19-02-1971

,H.N.Ninh,4,48

2372

Dương Bá Bạ

Yên Xá, ý Yên, Hà Nam Ninh

1952

27-04-1972

,H.N.Ninh,1,13

2373

Nguyễn Hồng Bằng

Thanh Nghị, Thanh Liêm, Hà Nam Ninh

1952

22-08-1972

,H.N.Ninh,11,141

2374

Tống Khánh Biền

Nghĩa Ninh, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh

1952

17-03-1971

,H.N.Ninh,3,31

2375

Nguyễn Thanh Bình

Minh Thuận, Vụ Bản, Hà Nam Ninh

1953

28-08-1972

,H.N.Ninh,11,144

2376

Trần Văn Bình

Khánh Vân, Yên Khánh, Hà Nam Ninh

1954

29-10-1972

,H.N.Ninh,8,108

2377

Bùi Thành Bòng

Yên thành, ý Yên, Hà Nam Ninh

1954

2/6/1972

,H.N.Ninh,3,40

2378

Lê Thanh Cao

Số 28, Công hậu, Hà Nam Ninh

1950

3/8/1972

,H.N.Ninh,17,227

2379

Hoàng Văn Cầu

Yên Đông, Yên Mô, Hà Nam Ninh

 

20-02-1971

,H.N.Ninh,14,196

2380

Trần Quang Cảnh

Đại An, Vụ Bản, Hà Nam Ninh

1952

20-01-1972

,H.N.Ninh,16,224

2381

Vũ Văn Cấn

Nam Đông, Nam Ninh, Hà Nam Ninh

1952

1/8/1972

,H.N.Ninh,15,210

2382

Đoàn Công Cẩn

Nghĩa Thái, Nghĩa hưng, Hà Nam Ninh

1953

12/4/1972

,H.N.Ninh,16,218

2383

Trần Văn Cẩn

Yên Phong, Yên Mô, Hà Nam Ninh

1950

3/3/1971

,H.N.Ninh,4,46

2384

Bùi Quang Chiến

Xuân Nghiệp, Xuân Thuỷ, Hà Nam Ninh

1949

4/3/1971

,H.N.Ninh,3,29

2385

Phạm Xuân Chiến

Trực Khang, Nam Ninh, Hà Nam Ninh

1949

13-03-1971

,H.N.Ninh,2,18

2386

Nguyễn Văn Cư

Vụ Bản, Bình lục, Hà Nam Ninh

1948

10/4/1971

,H.N.Ninh,9,120

2387

Trần Đình Chiến

Mỹ xá, Nam Định, Hà Nam Ninh

1953

1/9/1972

,H.N.Ninh,18,243

2388

Nguyễn Duy Chính

Quỳnh Phú, Hải Hậu, Hà Nam Ninh

1950

4/10/1972

,H.N.Ninh,19,258

2389

Hoàng Văn Chu

Ninh Giang, Gia Khánh, Hà Nam Ninh

 

19-07-1972

,H.N.Ninh,15,202

2390

Trần Văn Chuôi

Hải Phong, Hải Hậu, Hà Nam Ninh

1947

4/4/1972

,H.N.Ninh,15,208

2391

Vũ Thế Chúc

Yên Chính, ý Yên, Hà Nam Ninh

1954

14-10-1972

,H.N.Ninh,5,66

2392

Vũ Vă Chúc

Yên Chính, ý Yên, Hà Nam Ninh

 

14-02-1972

,H.N.Ninh,15,200

2393

Nguyễn Văn Chúc

Nam Dương, Nam Ninh, Hà Nam Ninh

1951

8/8/1972

,H.N.Ninh,4,54

2394

Nguyễn Văn Chương

Trịnh Xuyên, Vụ Bản, Hà Nam Ninh

 

16-04-1972

,H.N.Ninh,8,103

2395

Đinh Thành Công

Thanh Liêm, Thanh Liêm, Hà Nam Ninh

 

21-05-1972

,H.N.Ninh,11,143

2396

Hoàng Mai Cường

Hai Bà Trưng, Nam Định, Hà Nam Ninh

 

30-05-1972

,H.N.Ninh,7,94

2397

Bùi Văn Đoán

Gia Xuân, Gia Viển, Hà Nam Ninh

1949

22-02-1971

,H.N.Ninh,2,15

2398

Pham Nam Dân

Tiến Nội, Duy Tiên, Hà Nam Ninh

 

17-07-1981

,H.N.Ninh,19,258

2399

Phạm Văn Dần

Trung Thành, Vụ bản, Hà Nam Ninh

1954

15-09-1972

,H.N.Ninh,3,42

2400

Trần Văn Dật

Nam Tiến, Nam Ninh, Hà Nam Ninh

1940

22-03-1971

,H.N.Ninh,2,17

2401

Trần Trọng Do

Gia Định, Gia Viển, Hà Nam Ninh

1956

25-08-1974

,H.N.Ninh,19,261

2402

Trần Đăng Dung

Hải Thành, Hải Hậu, Hà Nam Ninh

 

17-08-1972

,H.N.Ninh,6,71

2403

Trần Văn Dần

Ngọc Lủ, Bình Lục, Hà Nam Ninh

1950

26-08-1972

,H.N.Ninh,19,269

2404

Trịnh Định Dũng

Khánh Thịnh, Yên Khánh, Hà Nam Ninh

 

18-03-1971

,H.N.Ninh,1,1

2405

Trịnh Đình Dũng

Khánh Thịnh, Yên Mô, Hà Nam Ninh

 

18-03-1971

,H.N.Ninh,15,203

2406

Mai Ngọc Dũng

Hải Thắng, Hải Hậu, Hà Nam Ninh

 

17-08-1972

,H.N.Ninh,6,79

2407

Đỗ Hữu Dụng

Yên Cương, ý Yên, Hà Nam Ninh

 

4/7/1972

,H.N.Ninh,6,72

2408

Trần Dương

Trực Hà, Trực Ninh, Hà Nam Ninh

 

1/9/1972

,H.N.Ninh,14,187

2409

Đặng Xuân Dương

Xuân Khê, Xuân Thuỷ, Hà Nam Ninh

1936

4/4/1971

,H.N.Ninh,1,4

2410

Vũ Hồng Dương

Nam Lợi, Nam Ninh, Hà Nam Ninh

 

10/4/1972

,H.N.Ninh,6,73

2411

Chu Kỷ Dự

Ninh Khánh, Hoa Lư, Hà Nam Ninh

 

5/9/1972

,H.N.Ninh,12,163

2412

Đỗ Hồng Đang

Xuân Hương, Xuân Thuỷ, Hà Nam Ninh

1952

15-04-1972

,H.N.Ninh,2,26

2413

Lê Văn Đàn

Mỹ Tiên, Nam Định, Hà Nam Ninh

 

2/12/1972

,H.N.Ninh,13,178

2414

Đoàn Đình Đán

Giao Lâm, Xuân thuỷ, Hà Nam Ninh

1939

3/4/1972

,H.N.Ninh,10,128

2415

Vũ Xuân Đáng

Khánh Mậu, Yên Khánh, Hà Nam Ninh

1946

24-04-1972

,H.N.Ninh,1,12

2416

Nguyễn Văn Đại

Nghĩa Hoà, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh

 

18-06-1972

,H.N.Ninh,8,107

2417

Trần Văn Đạo

Hải Thạnh, Hải Hậu, Hà Nam Ninh

1948

16-03-1971

,H.N.Ninh,9,124

2418

Nguyễn Văn Đạt

Hải Tiến, Hải Hậu, Hà Nam Ninh

 

5/9/1971

,H.N.Ninh,19,260

2419

Đỗ Văn Đằng

Minh Thuận, Vụ Bản, Hà Nam Ninh

1949

14-09-1972

,H.N.Ninh,19,254

2420

Nguyễn Văn Đằng

Nam Long, Nam Ninh, Hà Nam Ninh

 

1/9/1972

,H.N.Ninh,13,180

2421

Trần Văn Điền

Nam Lợi, Nam Ninh, Hà Nam Ninh

1954

15-09-1972

,H.N.Ninh,18,240

2422

Ngô Đức Điện

Nam Lợi, Nam Ninh, Hà Nam Ninh

 

11/4/1972

,H.N.Ninh,11,154

2423

Nguyễn Khắc Đỉnh

Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam Ninh

1942

17-06-1968

,H.N.Ninh,4,47

2424

Nguyễn Văn Đoá

Yên Chính, ý Yên, Hà Nam Ninh

 

7/1/1972

,H.N.Ninh,12,155

2425

Trần Xuân Được

Nam Phong, Nam Ninh, Hà Nam Ninh

 

1/8/1972

,H.N.Ninh,15,198

2426

Trần Văn Giáo

Hải Nam, Hải Hậu, Hà Nam Ninh

1948

1/4/1971

,H.N.Ninh,4,43

2427

Vũ Đình Giới

Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh

 

4/7/1972

,H.N.Ninh,M,B

2428

Lê Xuân Hà

Yên Thọ, ý yên, Hà Nam Ninh

1944

21-02-1971

,H.N.Ninh,9,123

2429

Nguyễn Thanh Hà

Yên Lộc, Kim Sơn, Hà Nam Ninh

1950

21-03-1971

,H.N.Ninh,2,16

2430

Đinh Xuân Hàn

Yên Thắng, Yên Mô, Hà Nam Ninh

1941

12/2/1971

,H.N.Ninh,2,19

2431

Lê Thanh Hào

Nam Hải, Nam Ninh, Hà Nam Ninh

1954

5/2/1972

,H.N.Ninh,14,185

2432

Đoàn Văn Hải

Nam Giang, Nam Ninh, Hà Nam Ninh

1953

5/7/1972

,H.N.Ninh,4,51

2433

Nguyễn Văn Hán

Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam Ninh

1940

10/3/1971

,H.N.Ninh,9,113

2434

Nguyễn Văn Hoán

Trực Hùng, Hải Hậu, Hà Nam Ninh

1953

22-08-1972

,H.N.Ninh,10,130

2435

Ngô Tiến Hạnh

 Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh

 

28-07-1972

,H.N.Ninh,6,80

2436

Trần Văn Hạnh

Mỹ Hà, Nam Định, Hà Nam Ninh

 

4/8/1972

,H.N.Ninh,5,60

2437

Nguyễn Ngọc Hằng

Khánh Mậu, Yên Khánh, Hà Nam Ninh

1949

19-05-1972

,H.N.Ninh,16,217

2438

Mai Văn Hắc

Yên Mật, Yên Khánh, Hà Nam Ninh

1949

3/3/1971

,H.N.Ninh,14,189

2439

Trần Công Hậu

Hàng Cốc, Nam Định, Hà Nam Ninh

1954

14-04-1972

,H.N.Ninh,3,39

2440

Trương Tấn Hiền

Nhân Hưng, Lý Nhân, Hà Nam Ninh

1951

8/4/1972

,H.N.Ninh,3,38

2441

Nguyễn Đức Hiển

Nghĩa tân, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh

1952

17-07-1972

,H.N.Ninh,5,65

2442

Trần Tấn Hiển

Nhân Hưng, Lý Nhân, Hà Nam Ninh

1951

1/9/1972

,H.N.Ninh,12,164

2443

Phạm Công Hiến

Yên Hồng, ý Yên, Hà Nam Ninh

1954

16-01-1972

,H.N.Ninh,4,55

2444

Trương Tuấn Hiếu

Nhân Hưng, Lý Nhân, Hà Nam Ninh

 

8/4/1972

,H.N.Ninh,11,52

2445

Vũ Văn Hinh

Giao Hồng, Giao thuỷ, Hà Nam Ninh

1948

3/4/1971

,H.N.Ninh,17,231

2446

Vũ Đức Hoa

Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam Ninh

 

5/7/1972

,H.N.Ninh,1,10

2447

Nguyễn Văn Hoan

Bạch Long, Xuân Thuỷ, Hà Nam Ninh

1954

15-12-1972

,H.N.Ninh,16,223

2448

Phạm Ngọc Hoan

Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh

1951

15-10-1972

,H.N.Ninh,10,138

2449

Vũ Văn Hoan

Nghĩa Lợi, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh

 

9/8/1971

,H.N.Ninh,15,201

2450

Nguyễn Đức Hoà

Gia Tiến, Gia Viển, Hà Nam Ninh

1953

15-03-1973

,H.N.Ninh,18,239

2451

Bùi Văn Hoá

Yên Khang, ý Yên, Hà Nam Ninh

 

--

,H.N.Ninh,3,41

2452

Trần Xuân Hồng

Yên Hưng, ý Yên, Hà Nam Ninh

1952

25-05-1972

,H.N.Ninh,6,87

2453

Cù Huy Hộ

Yên Hồng, ý Yên, Hà Nam Ninh

1940

19-06-1972

,H.N.Ninh,18,224

2454

Trần Văn Huyễn

Yên Trí, ý Yên, Hà Nam Ninh

 

14-07-1972

,H.N.Ninh,7,89

2455

Nguyễn Văn Hùng

Yên Vương, ý Yên, Hà Nam Ninh

1944

19-08-1972

,H.N.Ninh,12,157

2456

Lê Văn Hùng

Tân Thành, Vụ Bản, Hà Nam Ninh

1945

22-08-1972

,H.N.Ninh,10,132

2457

Trần Văn Hùng

Nhân Hoà, Lý Nhân, Hà Nam Ninh

 

21-06-1972

,H.N.Ninh,1,8

2458

Nguyễn Thế Hùng

Liên Hải, Nam Ninh, Hà Nam Ninh

 

11/12/1972

,H.N.Ninh,13,177

2459

Trần Mạnh Hùng

Trực Mỹ, Nam Ninh, Hà Nam Ninh

1942

3/4/1971

,H.N.Ninh,17,234

2460

Vũ Mạnh Hùng

Trực Long, Nam Ninh, Hà Nam Ninh

1954

20-08-1972

,H.N.Ninh,18,249

2461

Phạm Văn Hùng

Khánh Hoà, Yên Khánh, Hà Nam Ninh

1944

24-12-1972

,H.N.Ninh,12,156

2462

Phạm Văn Hùng

Số 17,  Hản Thiện, Hà Nam Ninh

1953

28-04-1972

,H.N.Ninh,2,28

2463

Nguyễn Thanh Hương

Lưu Phương, Kim Sơn, Hà Nam Ninh

 

10/4/1972

,H.N.Ninh,11,151

2464

Trần Hà Hựu

, Bệnh viện Đông Y, Hà Nam Ninh

 

--

,H.N.Ninh,16,222

2465

Đào Ngọc Kế

Yên Phong, ý Yên, Hà Nam Ninh

1944

15-06-1968

,H.N.Ninh,1,6

2466

Nguyễn Văn Khải

Yên Cương, ý Yên, Hà Nam Ninh

 

29-07-1972

,H.N.Ninh,6,75

2467

Trần Văn Khải

Gia Phương, Gia Viển, Hà Nam Ninh

1953

1/4/1972

,H.N.Ninh,17,238

2468

Nguyễn Duy Khải

Nghĩa Lâm, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh

1947

27-03-1971

,H.N.Ninh,9,114

2469

Vũ Đình Khánh

Nghĩa lạc, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh

 

27-03-1971

,H.N.Ninh,10,135

2470

Nguyễn Mạnh Khát

Yên Nam, Duy Tiện, Hà Nam Ninh

 

9/4/1972

,H.N.Ninh,13,175

2471

Bùi Văn Khánh

Ngục Lũ, Bình Lục, Hà Nam Ninh

1934

25-05-1972

,H.N.Ninh,9,125

2472

Phạm Văn Khoái

Nam Quan, Nam Trực, Hà Nam Ninh

1948

1/3/1971

,H.N.Ninh,9,122

2473

Vũ Đình Khôi

Nam Giang, Nam Ninh, Hà Nam Ninh

1953

11/8/1972

,H.N.Ninh,13,181

2474

Nguyễn Tử Kinh

Hinh Nhất, Gia Khánh, Hà Nam Ninh

1953

24-12-1972

,H.N.Ninh,13,179

2475

Đặng Xuân Kính

Khánh Ninh, Yên Khánh, Hà Nam Ninh

 

4/5/1971

,H.N.Ninh,3,34

2476

Lã Trọng Kỷ

Yên Phương, ý Yên, Hà Nam Ninh

 

5/9/1972

,H.N.Ninh,17,225

2477

Trần Văn Ký

Yên Ninh, ý Yên, Hà Nam Ninh

1946

19-08-1972

,H.N.Ninh,10,140

2478

Trần Văn La

Gia Ninh, Gia Viển, Hà Nam Ninh

 

18-08-1972

,H.N.Ninh,5,69

2479

Lại Ngọc Lảm

Thanh Bình, Thanh Liêm, Hà Nam Ninh

1954

24-12-1972

,H.N.Ninh,18,245

2480

Nguyễn Văn Lạc

Thương Nông, Nam Ninh, Hà Nam Ninh

1954

6/4/1971

,H.N.Ninh,2,23

2481

Nguyễn Văn Lạc

Nam Ninh, Nam Ninh, Hà Nam Ninh

 

6/4/1972

,H.N.Ninh,11,149

2482

Võ Văn Lạp

Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh

 

--

,H.N.Ninh,17,235

2483

Nguyễn Văn Lăng

Đại Cương, Kim Bảng, Hà Nam Ninh

1936

19-02-1971

,H.N.Ninh,17,232

2484

Ngô Đức Lâm

Văn Chung, ý Yên, Hà Nam Ninh

1953

27-04-1972

,H.N.Ninh,1,14

2485

Lại Xuân Lập

Khánh Ninh, Yên Khánh, Hà Nam Ninh

 

18-07-1972

,H.N.Ninh,7,96

2486

Lại Khắc Liên

Bình Hoà, Xuân Thuỷ, Hà Nam Ninh

1944

17-02-1972

,H.N.Ninh,15,206

2487

Nguyễn Văn Liến

Yên Lâm, Yên Mô, Hà Nam Ninh

 

6/10/1971

,H.N.Ninh,15,197

2488

Nguyễn Văn Liệu

Hải Châu, Hải Hậu, Hà Nam Ninh

1942

13-04-1972

,H.N.Ninh,12,160

2489

Vũ Ngọc Linh

Nhgiã phú, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh

1945

21-02-1971

,H.N.Ninh,5,50

2490

Lại Phúc Long

, Thanh Liêm, Hà Nam Ninh

1948

30-04-1972

,H.N.Ninh,14,188

2491

Đặng Văn Lợi

Trực Cường, Trực Ninh, Hà Nam Ninh

1946

26-01-1968

,H.N.Ninh,9,119

2492

Ngô Văn Lợi

Yên Lộc, ý Yên, Hà Nam Ninh

 

29-08-1972

,H.N.Ninh,13,173

2493

Dương Văn Luân

Gia Hoà, Gia Viển, Hà Nam Ninh

1954

30-07-1972

,H.N.Ninh,14,194

2494

Đinh Văn Luận

Gia Trấn, Gia Viển, Hà Nam Ninh

1951

20-03-1971

,H.N.Ninh,9,121

2495

Nguyễn Văn Lương

Mỹ Hưng, Nam Ninh, Hà Nam Ninh

1950

10/4/1972

,H.N.Ninh,2,27

2496

Nguyễn Hiền Lương

Thương Hoành, Nho Quan, Hà Nam Ninh

1954

1/4/1972

,H.N.Ninh,18,247

2497

Nguyễn Duy Lượng

Hải Chính, Hải Hậu, Hà Nam Ninh

1949

16-03-1971

,H.N.Ninh,17,228

2498

Đỗ Ngọc Lý

Yên Nhân, Yên Mô, Hà Nam Ninh

1952

1/8/1972

,H.N.Ninh,10,133

2499

Nguyễn Đức Mai

Nhân Thắng, Lý Nhân, Hà Nam Ninh

1952

26-05-1972

,H.N.Ninh,11,148


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn